ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ทางโรงเรียนของเราได้รวบรวมข้อมูลมูลของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนไว้เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนชายแหละหญิงจำนวนเท่าไหร่

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
29 16 45 1
อนุบาล 3
25 19 44 1
รวมชั้นอนุบาล
54 35 89 2
ป.1
20 13 33 1
ป.2
23 20 43 1
ป.3
31 13 44 1
ป.4
21 24 45 1
ป.5
18 14 32 1
ป.6
21 25 46 1
รวมชั้นประถม
134 109 243 6
รวมทั้งหมด
188 144 332 9