โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098-4715875

บุคคลากร

บุคคลากร  ของโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง มีข้อมูลของ ผู้อำนวยการ คณะครู รวมไปถึงบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียน เพราะบุคลากรทุกคนสำคัญหมดสำหรับโรงเรียนของเรา

บุคคลากร