โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098-4715875

ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า

ป้องกันโรค ติดต่อไวรัสโคโรน่า

ป้องกันโรค

ป้องกันโรค

ป้องกันโรค

ป้องกัน

ป้องกัน

ป้องกันโรค ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยที่มอบสบู่เหลวล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า และมอบอุปกรณ์การทำสื่อการเรียนการสอนให้ทางโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้