ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า

ป้องกันโรค ติดต่อไวรัสโคโรน่า

ป้องกันโรค

ป้องกันโรค

ป้องกันโรค

ป้องกัน

ป้องกัน

ป้องกันโรค ขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยที่มอบสบู่เหลวล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า และมอบอุปกรณ์การทำสื่อการเรียนการสอนให้ทางโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้