วันเกษียณ

วันเกษียณ

วันเกษียณ
วันเกษียณ
วันเกษียณ
เกษียณ
เกษียณ

วันเกษียณ “สายใย ผูกพัน วันเกษียณ” วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านสวนผึ้งจัดพิธีมุทิตาจิตคารวะครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารเดชกำเหนิด คุรุราษฎร์ รวมใจ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ คือ คุณครูนภัสพิมพ์พร มาลัยศรี

และขอขอบคุณคุณครูนภัสพิมพ์พร มาลัยศรี ที่นำอาหารอาเลี้ยงนักเรียนเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ