โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098-4715875

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชุรี เปิดทำการเรียน การสอนครั้งแรก เป็นสาขาของโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ (กรป.กลางอุปถัมภ์) โดยประกิต ใจบำเพ็ญ, กำนันจิ๊บ จะนุ และชาวบ้านในท้องที่หมู่บ้านสวนผึ้ง