โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098-4715875

เรียนรู้นอกสถานศึกษา

เรียนรู้นอกสถานศึกษา

เรียนรู้นอกสถานศึกษา

เรียนรู้นอกสถานศึกษา

เรียนรู้นอกสถานศึกษา

เรียนรู้

เรียนรู้

เรียนรู้นอกสถานศึกษา วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านสวนผึ้งจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ณวัดช่องลม 2 (พระพิฆเนศองค์ใหญ่) นิวแลนด์ และสวนผึ้งไฮแลนด์