โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098-4715875

เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

สัญจร

สัญจร

เรียนรู้สัญจร ขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสวนผึ้ง ที่ได้มาจัดโครงการ เล่น เรียนรู้ สัญจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้