เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

เรียนรู้สัญจร

สัญจร

สัญจร

เรียนรู้สัญจร ขอขอบคุณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสวนผึ้ง ที่ได้มาจัดโครงการ เล่น เรียนรู้ สัญจร ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้