โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

หมู่ที่ 1 บ้านสวนผึ้ง ตำบล ตะนาวศรี อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

098-4715875

แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขัน

แข่งขัน

แข่งขันกีฬา วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านสวนผึ้งเป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ตะนาวศรีเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในตำบลตะนาวศรี ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง๒ (บ้านบ่อหวี) โรงเรียนบ้านท่ามะขามและโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง