แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขันกีฬา

แข่งขัน

แข่งขัน

แข่งขันกีฬา วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านสวนผึ้งเป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ตะนาวศรีเกมส์” เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในตำบลตะนาวศรี ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง๒ (บ้านบ่อหวี) โรงเรียนบ้านท่ามะขามและโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง